Emotieve therapie en coaching

Emotieve therapie werkt zeer goed bij verbetering van persoonlijke effectiviteit


Bij Emotieve Therapie wordt er van uitgegaan dat alle beperkende gedragingen hun oorsprong hebben in onverwerkte emotionele ladingen en daaraan gekoppelde gedragspatronen vanuit situaties in het verleden. Deze ladingen en patronen worden opgespoord, en worden in het heden op een effectieve manier ontladen. Het kan nodig zijn om traumatiek uit het verleden op te sporen en duidelijk te krijgen, maar vaak hoeft dat niet. Als de lading getriggerd is kan deze door de zenuwcellen die zich in de buik bevinden (Second brain, zie dit artikel ) via focusing van de aandacht worden ontladen. Door dit te doen verdwijnt de reflex om op situaties die aan eerdere ervaringen herinneren met angst, verdriet, woede, terugtrekkende beweging of juist aanval te reageren, en kan men adequaat actie ondernemen.

De methode, die wordt toegepast in een serie van 9 maandelijkse consulten, heeft al bij veel mensen blijvend resultaat opgeleverd. Met name zeer sensitieve mensen die gemakkelijk hun evenwicht verliezen in alledaagse situaties, hebben veel baat hierbij. 

Deze 9 sessies hebben een volgorde. Na de intake (sessie 1) volgende 3 generieke sessies, waarin ladingen van angst, verdriet en boosheid worden opgespoord en ontladen. De vijfde en zesde sessies (liefde voor anderen, en liefde voor zelf)  behandelen de relatie met anderen en eigenwaarde/zelfvertrouwen. Na deze sessies zijn er al zeer veel ladingen definitief verdwenen. In de zevende sessie wordt gekeken naar nog bestaande belemmerende gedragspatronen die er nog zijn vanuit gewoonte (blijdschapsessie). De achtste sessie bevat coaching in verband met de nu al veranderde gedragspatronen, en wordt de kernovertuiging die onder al die ladingen die we al verwijderd hebben zit verwijderd. Hiervoor gaan we meestal vrij ver terug in het verleden. In de negende sessie vindt nog meer coaching plaats over het omgaan met de nieuwe persoonlijke werkelijkheid, en worden alle restladingen die nog op dat moment aandacht vragen behandeld.

Een half tot 1 jaar na deze 9 sessies is het aan te raden nog 1 of 2 coaching sessies te doen, om de uitdagingen die men tegenkomt nu oude gedragingen niet meer nodig zijn en vaak ook niet meer werken, te behandelen. Als metafoor: je komt er achter dat je altijd verkeerd hebt gelopen met pijn tot gevolg. Maar het was de enige manier die je kende. Nu die manier is afgeleerd kun je misschien nog een paar keer vallen voor je het helemaal automatisch goed doet. Het kan spannend zijn om weer helemaal opnieuw te leren lopen, op een gezonde manier.

Resultaten van de Emotieve Therapie zijn onder meer:


Tijd en kosten

Je kunt per sessie afspreken, zie voor prijzen hier: kosten

Het kan ook dat je voor het hele traject afspreekt, zonder dat je er een contract voor hoeft te tekenen. Je krijgt dan wel 10 euro korting per sessie. Het traject beslaat 10 afspraken van elk 1,5-3 uur. De frequentie is 1 keer per maand, het proces duurt 9 maanden, plus een terugkomconsult na 6 maanden na afloop..

De sessies worden deels vergoed door een aantal verzekeraars.

Voor bedrijven zijn de kosten 1500 Euro excl BTW. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om bij meerdere clienten op de bedrijfslocatie te werken.

Contact

Anita Groenendijk,
agroenendijk@protonmail.com
(dit is een veilig mailadres. ik raad het gebruik van protonmail aan als je privacygevoelige info wilt delen)

0633844492 voor bellen en appen
Rooseveltweg 323, Wageningen


Meer informatie

Informatie over regressietherapie bij mij
Informatie over de achtergrond van de therapeut

informatie als u een klacht heeft

Privacyverklaring:

Meer informatie over emotieve therapie op de website van de School voor Emotieve Therapie, bovenstaande lijst komt van deze website.