Startpagina/ReÔncarnatietherapie/ Hooggevoeligheid /therapie voor therapeuten/kinderen en reÔncarnatietherapie/ Wie was ik/ Regressietherapie en Zwangerschap/
voorbeeld van een therapie/Leven tussen de levens in /dieren en reÔncarnatietherapie/therapie op afstand, telefoon of skype/
Niet - eigen energieŽn, zoals geesten en aanhechtingen/Lijst met symptomen/ Links/ biografie  / Contact en kosten 

Niet-eigen energie

 

Niet Eigen energie Symptomen van levenden
van overledenen gewenste ontvanger
behandeling vervloekingen glaasjedraaien
kwaadaardig   wie ben je  meer

 

Hieronder versta ik dat men 'energie' of 'iets' bij zich heeft, wat niet van zichzelf afkomstig is. het is zo vaag, want het is nog niet makkelijk om te definiŽren wat energie is. Wat in ieder geval wel zo is, is dat ik het vaak tegenkom bij sessies, vaak de eerste sessie al. Mijn therapie is vooral heel praktisch gericht: helpt het wat we doen of niet. De theorie komt vaak achteraf. Het makkelijkste is op dit moment om te beginnen met te beschrijven wat de symptomen kunnen zijn van dat 'iets'. daarna vertel ik waar dat 'iets', laten we het energie noemen, vandaan kan komen, en vervolgens wat ik doe om te helpen dat het weggaat. daarna beschrijf ik wat anderen er over zeggen, wat ik gehoord heb, op het internet heb gelezen, en wat er (aan (on)zin over) in films te zien valt.

De meeste mensen hebben energetische vervuiling bij zich, in meer of mindere mate. Hooggevoeligen hebben als ze nog niet behandeld zijn vrijwel altijd veel niet eigen energie bij zich. In de eerste sessie vraag ik vaak via spiertesten voor hoeveel procent iemand zichzelf is. Dan blijkt dat dat ergens tussen de 60 en 100 procent te liggen. Wat zijn de symptomen aan de hand waarvan ik die vraag stel. Ik noem een rijtje:


* algehele vermoeidheid, vermoeider wakker worden dan naar bed gaan

* lichamelijke klachten waar dokters niets bij vinden

* verschuivende klachten, dan weer hier, dan weer daar

* hardnekkige overdreven emoties, zoals woedeaanvallen, onbegrepen verdriet en angsten

* overgevoelig voor beÔnvloeding door anderen

* overgevoeligheid, voor stemmingen, stoffen, bepaalde mensen

* 'gek' worden van drukke ruimtes, niet tegen supermarkten ed. kunnen

* moeite hebben om te concentreren, vaagheid, verwardheid

 

Natuurlijk kunnen al deze symptomen ook door andere oorzaken veroorzaakt worden, en dat is vaak ook zo. Meestal is het een combinatie. In de eerste sessie blijkt vaak dat het goed is om eerst de bovenop liggende niet -eigen energieŽn 'op te ruimen', zodat we daarna met de werkelijke oorzaken van de klachten die in de persoon zelf liggen verder kunnen. Ik vraag nadat we hebben vastgesteld dat er niet-eigen energie is, van hoeveel mensen die dan afkomstig is.

Niet-eigen energie is vrijwel altijd afkomstig van andere mensen. Dit kunnen mensen zijn die je kent of gekend hebt, maar soms ook onbekenden. Het kan van mensen zijn die nog leven, maar ook van gestorvenen. En, het kan uit je huidige leven afkomstig zijn, of je kan het al sinds een vorig leven bij je hebben. Het kan tijdelijk zijn, dat je na een bijeenkomst een raar gevoel houdt, wat na een dag of paar dagen weer wegtrekt, of het kan meer permanent in je aura verankerd zitten.

 

Energie afkomstig van mensen die nog leven


De meeste aangehechte energie is niet bewust bij je gekomen. je kan bijvoorbeeld energie van je ouders of andere familieleden bij je hebben, of van vrienden of collega's, gewoon door zo lang of intensief samen met ze te zijn geweest, of door je onbewust op die manier op hen gericht te hebben.
Het is mogelijk om bewust met je energie uit te reiken naar een ander, die als hij gevoelig is daarvoor, daar mee meetrilt, en emotionele, mentale of fysieke verschijnselen krijgt. Om dit te kunnen doen is het nodig om zeer gefocust te zijn, en een daarvoor gevoelige ontvanger te hebben. De focus krijg je door hetzij intense emotionele lading, dit kan dan ook onbewust gebeuren, en dat gaat meestal ook onbewust, of door langdurige intensieve training van het onderbewuste, zoals dat bij sjamanen en yogi's en andere tovenaars gebeurt. Over dit laatste vertel ik later meer (zie vloeken en bezweringen), ik heb het nu vooral over de emotionele energieoverdracht. Soms neemt de zender juist dingen over van de ontvanger, of is het niet duidelijk wie zender, wie ontvanger is. Dit soort aanhechtingen die ik net behandeld heb, zijn meestal afkomstig van levenden die men goed kent.

Bijvoorbeeld het kind dat het verdriet van de ouder probeert over te nemen, of de onderdrukte woede van een ouder ventileert via uitbarstingen. Je ziet vaak dat (ex)partners energie van elkaar bij zich hebben. Wat ik ook regelmatig tegenkom: klasgenoten, collega's, vrienden,vijanden.

Je kan ook tijdelijk energie van mensen bij je hebben, wat na een goede douche of nacht slaap weer verdwijnt. Dat is niet de energie die we in therapie behandelen. Natuurlijk als het vaak gebeurt kunnen we de oorzaak daarvan wel behandelen, zie ook de pagina over hooggevoeligheid.

(Energie van)Overledene

Als iemand gestorven is, kan het zijn dat de persoonlijkheid niet helemaal sterft, maar dat er stukjes van achterblijven. Deze delen kunnen zich aanhechten aan personen of plaatsen. Men noemt dat ook wel geesten. De voornaamste oorzaken die ik in mijn praktijk tegenkom zijn: onbewustheid over het sterven, dat deel weet niet dat men dood is, meestal door ongeluk, hartaanval, andere plotselinge dood of dementie, of het is mogelijk, komt minder voor, dat men wel (vaag) weet dat men gestorven is, maar angst heeft voor de dood, of het oordeel van God, angst voor de hel. Er kunnen ook nog onverwerkte stukken zijn, dingen die men nog met de persoon waar men bij is had willen uitwerken. Soms hebben mensen al vanaf de kindertijd een deel van de gestorven ouder of grootouder bij zich. Of van een gestorven kind uit de klas, of het tweelingbroertje dat al in de buik was overleden.
Ik kom ook vaak tegen dat men een of een paar onbekenden bij zich heeft. Die zijn dan in de kindertijd een soort van 'aan komen waaien'. Ik leg dat vaak uit met de metafoor van: de deur stond open en er kwam een verwarde zwerver langs, en het voelde wel warm binnen. Het is altijd belangrijk om later uit te zoeken wat het zogenaamde 'aanhechtpunt' is, de reden dat het kind zo openstond voor deze 'zwervers'. Dat is vaak eenzaamheid, gebrek aan aandacht, liefde, maar ook ziekenhuisopnames en ernstige trauma's kunnen zorgen voor een 'open deur'. Als er eenmaal iemand binnen is, dan werkt de natuurlijke afweer niet meer goed, en meestal blijft de deur dan wel op een kier staan, en kunnen er meer binnenkomen, al hoeft dat niet.
Wat eigenlijk altijd wel voorkomt, is dat men geesten uit het eigen (vorige levens) verleden bij zich heeft. Zij kunnen dezelfde symptomen veroorzaken als de niet-eigen geesten. De behandeling is wel anders, aangezien het ervaringen van de eigen ziel betreft.
Het is ook mogelijk dat er gestorvenen zijn die wel bewust zijn, en meer als een soort gids op treden. Een goede gids zit niet in het energieveld van de levende persoon, maar staat daar net buiten, om eventueel te helpen of advies te geven als er om gevraagd wordt. Pieter Wierenga geeft aan in zijn boek 'Ongenode Gasten' dat gidsen die ongevraagd advies geven, of ingrijpen in het leven van de levende, niet zuiver zijn, en meer leven vanuit een soort obsessieve bemoeizucht, hoe mooi de adviezen ook zijn, dan uit echte spirituele ontwikkeling. Iedereen is hier om zelf ervaringen op te doen, niet om te leven op tweedehands wijsheid en ervaring. Waarschijnlijk zijn er veel mensen die er anders over denken, zij vinden het prettig en bijzonder dat ze een persoonlijke gids bij zich hebben, en ervaren hun hulp en steun als iets onmisbaars.

Gewenste Niet-eigen energie

Het is niet altijd lastig om energie van anderen bij zich te hebben, ik vraag dat altijd op , zowel aan het bewuste (gewoon vragen) als aan het onbewuste, via de spiertest. Bij ouders en kinderen is het normaal dat de energie door elkaar loopt. Vooral tussen moeder en kind, en mogelijk ook tussen vader en kind zit normaal gesproken nog tot de pubertijd een energetische navelstreng. In de pubertijd wordt die dan vaak met wat geweld doorbroken. Soms blijft die navelstreng het hele leven zitten, of komen we tijdens de therapie erachter dat die er nog zit. Ook partners hebben energie van elkaar bij zich, of mensen die intens aan een bepaald project samenwerken. En in een groep draagt iedereen ook de groepsenergie.
Bij gestorvenen kan het zo zijn, dat mensen graag bijvoorbeeld hun lievelingsoma, of hun vroeg overleden vader bij zich willen houden. Ik leg dan wel uit dat het beter is dat die energie niet verweven is met hun eigen energieveld.
Ik werk alleen therapeutisch met niet-eigen energie waar de cliŽnt bewust of onbewust last van ondervindt, en als de cliŽnt zelf bewust aangeeft ermee te willen werken. Belangrijk is wel om de reden van het bij zich hebben van de niet-eigen energie te onderzoeken en behandelen.

Ontvanger

Wat bij alle niet eigen energie in ieder geval nodig is, is een ontvanger die ervoor gevoelig is. Gevoeligheid kan ontstaan doordat de energie zo lijkt, aansluit op iets waar de persoon al mee bezig is, of het niet helemaal aanwezig zijn in het lichaam. Hans ten Dam noemt dit: de mens als gatenkaas. Gaten in het energieveld door afwezig zijn. Die worden dan opgevuld door iets anders, wat je uitnodigt of wat aan komt waaien. afwezigheid kan ontstaan door traumatiek, door niet echt willen leven, door drugs en alcoholgebruik, iemand anders willen zijn, niet genoeg met het heden bezig zijn, maar meer met de toekomst of het verleden. Pieter Wierenga geeft in zijn boek: 'Ongenode gasten' een zeer uitgebreid overzicht van vele mogelijke oorzaken.

 

Behandeling

De manier van behandelen hangt van de cliŽnt en de soort niet eigen energie af. Aanhechtingen verwijderen we door visualisatie van opruimen van de energie, soms ook terugsturen. Soms gebruik ik hierbij een kristal. Bij overledenen is het meestal voldoende om de overledene ervan bewust te maken dat hij/zij geen lichaam meer heeft, en verder kan naar het Licht. Als dat moeilijk gaat, is er meestal sprake van angst voor de hel. Het er over hebben, er op wijzen dat als de hel bestond en als diegene naar de hel zou moeten, dat hij er dan al wel zou zijn, dat  is dan meestal voldoende. En het is altijd mogelijk om hulp te vragen aan al gestorven geliefden van de overledene, of engelen, die uit zichzelf niets doen, maar wel als je er om vraagt. Dit neemt nooit meer dan 1 sessie in beslag. Dit kan al voor een aanzienlijke opluchting en vermindering van symptomen als benauwdheid, niet zichzelf voelen, woede-aanvallen, onbegrepen verdriet, onrustige nachten etc. geven. De eigenlijk therapie moet dan nog wel beginnen vaak. Het punt van aanhechting moet behandeld worden, wat maakt dat de cliŽnt gevoelig was voor deze energie, waar zitten de gaten in de aura en hoe zijn die daar gekomen. Lage eigenwaarde, faalangst, depressie worden hier niet door opgelost, daar is verdere therapie voor nodig. Maar het kan dus al wel schelen in de last die men te dragen heeft, en in de pijn. Deze behandeling is ook heel goed mogelijk ook op afstand, per skype of telefoon, zie de pagina over werken op afstand.
Alles wat ik doe gaat uit van de eigen werkzaamheid en verantwoordelijkheid van de client. Ik doe dus niet aan exorcisme of op andere geforceerde manier verwijderen van gestorvenen. Mensen die toch zoiets willen kan ik evt doorverwijzen.

 

Vloeken en bezweringen

Soms heeft men energieŽn bij zich die bewust op hen zijn 'afgestuurd'. Vervloekingen, bezweringen, voodoo, stille kracht, hoe men het ook noemt, het is iets dat met een ritueel tot stand is gebracht. Een ritueel helpt ook met focussen. Het kan ook zijn dat men voorwerpen in huis heeft waar zo'n energie 'inzit'. In Nederland is het voor zover ik weet onder de autochtonen vrij ongewoon om met dit soort zaken op een negatieve manier bezig te zijn. men kent het niet, en gelooft er niet in, daardoor is men over het algemeen ook minder gevoelig daarvoor. In andere culturen komt het vaker voor. Ik heb al diverse mensen van Indonesische afkomst behandeld die in hun huidige leven 'bezworen' waren.

Vaker kom ik tegen dat mensen nog vloeken of bezweringen uit vorige levens bij zich hebben. Dat kunnen vloeken zijn die tegen hen gericht zijn, maar ook vloeken die ze zelf hebben gedaan in vorige levens. Het sturen van energie met slechte bedoelingen heeft altijd een negatief effect op het eigen karma, en slaat altijd terug in hetzelfde of een volgend leven. Beide soorten vloeken kunnen tijdens de therapie verwijderd worden.

glaasjedraaien:

het zijn juist de meer verwarde persoonlijkheidsfragmenten die zijn achtergebleven, en die reageren op dat glaasjedraaien, als er al energie van buitenaf is die reageert. het kan ook zijn dat het onderbewuste of de al aanwezige aanhechtingen van de aanwezigen reageren. De meer verlichte delen van de gestorvenen zijn verder gegaan. (Ik vermoed dat ik hiermee dus van mening verschil met spiritisten, die vaak een vredig samenzijn van levenden en doden voor zich zien). Vooral bij gevoelige pubers, waar het soms populair is om te doen, heeft dit als gevaar dat deze energieŽn zich in hun eigen energieveld verankeren.

demonen en duivels:

ik kom ze niet tegen als zodanig (wel als 'verkleedpartijen' van vaak bange of boze kinderen). In mijn wereldbeeld passen ze niet, ik geloof ook niet in de hel of in een duivel. Ik geloof wel dat mensen tot alles in staat zijn, al het slechte wat er gebeurt is wel ooit eens door minstens 1 mens bedacht. Mensen kunnen wel duivelse energie bij zich hebben. de theorie is, is dat dat bedorven andere energieŽn zijn, zoals woede die te lang verzuurd is, frustratie, angst etc. Ik zie het meer als een ziekte dan dat er een verpersoonlijkt kwaad zou zijn, van wie alle slechte dingen de schuld zijn. Het is een van de vele manieren die we bedenken om maar niet zelf verantwoordelijk te zijn voor onszelf en de wereld. Ik was het niet, die duivel of die demon was het! Het is wel mogelijk om 'duivels' of 'demonen' van andere mensen, en eventueel zelfs van buitenmenselijke vorm, bij zich te dragen. Het is dan goed om die te bevrijden, maar essentieel is om dan vervolgens de eigen verantwoordelijkheid daarin te onderzoeken, wat was het, wat heb je meegemaakt, wat heb je bij jezelf onderdrukt dat dit kon gebeuren. Pieter Wierenga beschrijft wel in enkele van zijn boeken een soort van hel, en een soort antiwereld waar duivelse mensen en wat wij duivels noemen leven.

Schizofrenie

Pieter Wierenga zegt in zijn boek Ongenode Gasten dat mensen met schizofrenie en met MPS/DIS vaak obsessieve energie bij zich hebben. Zie zijn boek hierover. Ik heb hier geen ervaring mee, ik heb nog niet met schizofrene of MPS/DIS mensen gewerkt. Hij zegt ook dat de meest voorkomende vormen van obsessieve energie de aanhechtingen en zwerfgasten zijn (onbewust gestorvenen). hier werk ik wel mee, kom dit in meer dan de helft van mijn cliŽnten tegen.

Wie ben je?

Dit gaat verder dan therapie. therapie zoals dat meestal gebeurt is om persoonlijkheden op te lappen, te integreren en weer klaar te maken voor de wereld en het leven. Uiteindelijk als je dan gaat zoeken naar wie je bent zal dan weer blijken dat zoiets als niet-eigen energie weer helemaal niet bestaat, aangezien er geen grenzen zijn. We zijn elkaar en alles, en ook weer niets. Mooie woorden, je kunt het in vele spirituele boeken en tijdschriften lezen. Mediteren is een manier/van de manieren om het zelf te ontdekken. als mensen hier echt in geÔnteresseerd zijn, kunnen ze eens te rade gaan bij hun eigen religie, of boeken gaan lezen/naar bijeenkomsten gaan over andere religies. ik zelf heb al veel gehad aan inzichten uit het boeddhisme, advaita vedanta en sjamanisme, zowel Amerikaans als Huna. Ook de boeken van Neil Walsch: Een gesprek met God, deel 1, 2, 3 etc, en die van Eckhart Tolle zijn heel verhelderend.

Meer
In 2001 verscheen er een artikel hierover in de plaatselijke krant. Zie hier.
Af en toe en op verzoek geef ik een lezing over dit onderwerp. Zie mijn pagina over mijn lezingen en workshops www.bodywisdom.nl

Anita Groenendijk Reincarnatietherapie, copyright 2016.

Startpagina/ReÔncarnatietherapie/ Hooggevoeligheid /therapie voor therapeuten/kinderen en reÔncarnatietherapie/ Wie was ik/ Regressietherapie en Zwangerschap/
voorbeeld van een therapie/Leven tussen de levens in /dieren en reÔncarnatietherapie/therapie op afstand, telefoon of skype/
Niet - eigen energieŽn, zoals geesten en aanhechtingen/Lijst met symptomen/ Links/ biografie  / Contact en kosten