Startpagina/Re´ncarnatietherapie/ Hooggevoeligheid /therapie voor therapeuten/kinderen en re´ncarnatietherapie/ Wie was ik/ Regressietherapie en Zwangerschap/
voorbeeld van een therapie/Leven tussen de levens in /dieren en re´ncarnatietherapie/therapie op afstand, telefoon of skype/
Niet - eigen energieŰn, zoals geesten en aanhechtingen/Lijst met symptomen/ Links/ biografie  / Contact en kosten 

 

Reincarnatietherapie

Regressie

Sessie

 

Procestherapie

Werkwijze

Indicaties

Voorwaarden

Over de therapeute

Beroepsvereniging


Tijd


Intensive


Energie schoonmaak en management op afstand

 

Re´ncarnatietherapie  en Regressietherapie

Steeds meer mensen zijn er van overtuigd dat (een deel van) je ziel meerdere keren belichaamd wordt. Anderen twijfelen. Voor re´ncarnatietherapie is het niet noodzakelijk om in re´ncarnatie te geloven. In principe kan elke probleemsituatie met re´ncarnatie -therapie aangepakt worden, ongeacht of deze emotioneel, lichamelijk, mentaal of spiritueel van aard is. Ook wanneer je inzicht wilt in jezelf, je functioneren en/of je leven(s) is deze therapie heel geschikt. Behalve bij volwassenen werkt re´ncarnatietherapie ook bij kinderen. Hieronder beschrijf ik vooral hoe ik met volwassenen werk. Hoe ik met kinderen werk kun je HIER vinden.
Wat is het verschil tussen Reincarnatietherapie en Regressietherapie.. Zoals het door mij en door veel collega's wordt gebruikt, niet veel. De namen worden door elkaar gebruikt. Er zijn therapeuten die met regressie werken in het huidige leven, maar niet met vorige levens.


Regressie  

Vaak is het zo dat we onhandig omgaan met ons leven nu. We reageren niet op de omstandigheden die er NU zijn, maar veeleer op omstandigheden uit het verleden, alsof die er nu nog steeds zijn. Er gebeurt iets in de wereld om je heen, of in je gedachtenwereld, wat soms bewust, maar meestal onbewust associaties oproept met iets uit je verleden. Je gaat dan reageren op datgene uit je verleden in plaats van open met de nieuwe situatie in het NU omgaan,en gaat over op de automatische piloot. Je zou kunnen zeggen dat we regelmatig (bijna altijd?!) vanzelf in regressie zijn. Wat ook aan de hand is, is dat we reageren vanuit een mentaal beeld van onszelf waarvan we denken dat we dat zijn, dat we in het verleden hebben opgebouwd. Dit beeld is nogal kwetsbaar en we doen van alles om het te beschermen en in stand te houden. Dit kan allerlei emoties, allerlei (ongewenste) gedragspatronen en zelfs lichamelijke klachten veroorzaken.

Sessie  

In een sessie gaan we in het onderbewuste op zoek naar die reactiepatronen die de problemen in stand houden. Belangrijk is het bewustworden en waarnemen van je reacties en je zelfbeeld. Via herinnering en herbeleving van 'het verleden' komen we bij oorzaken en manifestaties van je reactiepatronen. Het verleden kan zijn: recent, de jeugd, geboorte, de tijd in de buik van de moeder, vorige levens of zelfs de tijd tussen twee levens (tussenbestaan). Door deze 'herinneringen' door te werken kunnen we het patroon begrijpen, en evt. loslaten of veranderen. Er ontstaat meer bewustzijn en een keuzevrijheid om de automatische piloot af en toe uit te zetten. Hier is een voorbeeldtherapie te vinden: Maria. Een sessie is meestal hier in mijn praktijkkamer, maar het is ook goed mogelijk om te sessie telefonisch of per skype te doen, zeker met energiewerk. Zie de pagina daarover.

Nieuwsgierig naar een vorig leven.. Wie was ik...

Hier vind je een pagina naar aanleiding van het KRO-programma Wie was ik.. Het is mogelijk om ook dergelijke regressies te doen. Dat is geen therapie, maar mijn praktijk biedt die mogelijkheid wel. Hieronder gaat het verder over de therapeutische werking van regressietherapie.

Procestherapie

Meestal omvat een echte therapie meer dan een sessie. Om werkelijk een vastzittend gedrag, bijvoorbeeld dat je iedereen over je heen laat lopen, en je eigen grenzen niet kan aangeven, en zaken als minderwaardigheidsgevoelens te veranderen, wordt aangeraden om meerdere sessies te doen. We gaan op zoek naar vastzittende emoties, machteloosheid, oplossen en opruimen en transformeren wat in de weg zit, en ook het terughalen van verloren delen van jezelf. De emoties kunnen allemaal vast zijn gaan zitten in fragmenten van het zelf die zijn afgesplitst in traumatische momenten in de jeugd of vorige levens. Het is nodig om deze fragmenten weer te integreren in het centrum van wie men nu is. Gedurende deze trauma's is vaak gedrag, dingen die gezegd zijn, en/of emoties overgenomen van andere personen. -bijvoorbeeld, machteloos verdriet van een kind wordt gecompenseerd met 'er niet over praten en je groothouden' van een ouder. Dit moet ook worden losgemaakt. Als we klaar zijn met oplsosen van alle onverwerkte emoties, is er al merkbare verandering in het gedrag merkbaar. Vooral de omgeving merkt het duidelijk. Over het algemeen worden mensen die dit doen assertiever. Het is ook na de eerste drie sessies vaak al mogelijk om een Life Between Lives session ofwel Spirituele Regressie sessie te doen.

Werkwijze

Herinneringen zijn in het onderbewuste opgeslagen. Er zijn verschillende technieken waarbij ik de cliŰnt contact daarmee kan laten maken. Het is mogelijk via trance, bijvoorbeeld door hypnose, bij onbewuste inhouden te komen. Dit werkt niet bij iedereen. Wat wel altijd direct en snel werkt is het rechtstreeks vragen stellen aan het onbewuste door middel van eenvoudige spiertesten. We kijken eerst wat er in het heden echt dwars zit, ook datgene waar je je misschien niet van bewust bent, bijv. boosheid op partner, kind of collega, en maken dat eerst los met een van de hier beneden genoemde technieken.Dan gaan we naar het verleden om uit te vinden wat er nog vast zit uit het verleden waar je nu nog last van hebt. Ook dat maken we dan los, of je integreert/transformeert het, zodat je NU meer ruimte hebt voor wat je NU wil zijn, doen, beleven. Je maakt je uiteindelijk ook los van de projecties die je op andere mensen hebt. Dit geeft veel ruimte. Voor de beschrijving van de behandeling van enkele symptomen kijk hier.

De technieken die ik (naast het gesprek, en de directe trance waar mensen vanzelf in kunnen gaan) gebruik zijn:

De kinesiologische spiertesten, o.a. ook als inductie om naar het verleden te gaan, maar ook om het lichaam te vragen wat nodig is, en in welk gebied van het verleden we moeten werken.

*  Kinesiologische technieken om beter te kunnen leren, concentreren, focussen, voor volwassen en kinderen,
*  Leren bewust in en uit trance te gaan,
Voice Dialogue (dialoog met delen van jezelf, bijv. "ik wil het ene maar ik doe altijd het andere"),
Touch for Health (in balans brengen van spieren en energie),
*  Release Work (directe ontlading van vastzittende emoties),
*  Visualisatie (innerlijke verbeelding, trance),
Healing/Reiki (handopleggen voor genezende energie)
*  Lezen, schoonmaken en helen van de aura en chackra's
*  Bach bloesem remedies, die emoties in balans brengen.
*  Schoonmaken van niet-eigen energie, zoals mensen die je maar niet loslaten, bezweringen, geesten ed. Hier heb ik een apart hoofdstuk over: zie hier.

Indicaties 

* Chronische lichamelijke klachten zoals: vermoeidheid, hoge bloeddruk, darmklachten, rugklachten, migraine en (andere) hoofdpijn, reumatische pijnen, allergie, huidklachten, sinusitis, alle andere 'itus'sen en ontstekingen, maagklachten, andere chronische pijn etc. Het kan zijn dat ik soms doorverwijs naar aanvullende behandeling bij een natuurarts, of zelf zaken uittest mbt. voeding, kruiden etc.;
* Ik werk veel met hoogsensitieve mensen HSP en HSS. Hooggevoeligen. Zie de speciale pagina daarover
* Gedragsproblemen zoals dwang, eetproblemen, slaapproblemen, problemen met relaties, met sexualiteit;

* Ongewenste Kinderloosheid. Ik help mensen die draag zwanger willen worden, maar waar geen duidelijke medische oorzaak of reden voor kinderloosheid is. zie www.zwangertherapie.nl
 
* Uit de hand lopende of juist vastzittende emoties zoals woedeaanvallen, hevige angsten (fobieŰn), faalangst, vasthouden aan verdriet; minderwaardigheids- en depressieve gevoelens, depressie, spanningen, stress, angst voor de dood etc.
*
Ook mensen met incest- en andere lichamelijke en psychisch traumatische ervaringen, zoals mishandeling, ongelukken, operaties in het huidige leven kunnen baat hebben bij deze therapie.
* Angst in verband met oorlog en terreur


Een meer uitgebreide lijst is hier te vinden. 

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarde is dat er een goede communicatie tussen therapeut en cliŰnt mogelijk is. De therapie gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de cliŰnt. Geloof in re´ncarnatie is niet nodig. Wel de bereidheid om de gevoelens die ervaren worden en de inzichten die ontstaan serieus te nemen.

Over de therapeute Hier vind je een biografisch verhaal over enkele achtergronden die hebben geleid tot het doen van re´ncarnatietherapie. 
 

Ik geef regelmatig lezingen, en workshops voor collega therapeuten. Informeer bij mij naar data. 
 

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Re´ncarnatie Therapeuten (NVRT), en van de European Association for RegressionTherapy (EARTh).  Van deze verenigingen kunnen alleen gekwalificeerde re´ncarnatietherapeuten beroepslid zijn. Bij de NVRT is er een vakbekwaamheidcommissie. Meer informatie over de NVRT + lijst beroepsleden op hun homepage. Meer informatie over re´ncarnatietherapie is te vinden in het boekje "Dat je verleden je zo in de weg kan zitten", (50 pag.), te verkrijgen door 5,70 over te maken op giro 55 86 799 ten name van Stichting Voorlichting Re´ncarnatietherapie te Bilthoven o.v.v. de titel van het boekje..

Tijd 

Het aantal benodigde sessies hangt van het probleem en de cliŰnt af. Het schoonmaken van de energie, vooral vaak nodig bij hooggevoelige personen, kan in slechts 1 sessie, en is ook mogelijk om op afstand te doen. Onverklaarbare angsten of woedeaanvallen zijn soms in een of twee sessies op te lossen, een flinke depressie heeft meestal een langer traject nodig. De therapie helpt meestal, maar soms is het beter iets anders te doen. Daarom evalueren we de therapie na een aantal sessies. Ook is het mogelijk om per sessie af te spreken. Een sessie duurt meestal 2  uur. Maar het is ook in verband met vergoeding door de verzekering mogelijk om sessies van 1 uur te doen. Met name voor diegenen die dichtbij wonen kan dit gunstig zijn. In de eerste sessie maken we kennis, bespreken we je probleem en het doel van de eventuele therapie, ik wil wat over je levensgeschiedenis vragen, en we doen een sessie waarbij je kennis maakt met mijn manier van werken. In deze sessie gebeuren ook al belangrijke helingen.
Sessies per skype duren korter, meestal 45 minuten. Deze zijn ook vaak heel helend, uiteraard wat minder diepgaand dan de sessies hier in mijn praktijk.

Opnemen van de sessie

Het kan erg nuttig zijn om de sessie later nog eens te beluisteren. Meestal merken mensen dat dat toch nog weer informatie geeft en een extra bezinning. Je kunt de sessie opnemen op je smartphone. En ik heb een digitale voicerecorder, goede kwaliteit geluid... Ik kan dit via een upload met Wetransfer alleen voor jou bereikbaar tijdelijk op het internet zetten. Stuur me dan een mail achteraf zodat ik het naar je toe kan sturen. Dit is een gratis service.

Intensive Het is mogelijk om een intensive te doen, van twee of drie dagen. In deze tijd kijken we heel intensief naar het probleem, verschillende vorige levens, het huidige leven, bewustzijnslagen, energetische aspecten. We werken zes uur per dag. Dit is minder geschikt voor mensen die met vermoeidheidsklachten of zware psychopathologie zitten. Voor wie tussendoor niet wil reizen zijn er in de buurt verschillende hotels, of bed en breakfasts, zie Airbnb.com.

Het is ook mogelijk om een intensieve dag in een kleine groep therapie te doen.

Contact en kosten
Privacyverklaring

Startpagina/Re´ncarnatietherapie/ Hooggevoeligheid /therapie voor therapeuten/kinderen en re´ncarnatietherapie/ Wie was ik/ Regressietherapie en Zwangerschap/
voorbeeld van een therapie/Leven tussen de levens in /dieren en re´ncarnatietherapie/therapie op afstand, telefoon of skype/
Niet - eigen energieŰn, zoals geesten en aanhechtingen/Lijst met symptomen/ Links/ biografie  / Contact en kosten 


Schrijf een bericht in het gastenboek.

Bekijk hier mijn gastenboek.
 

extra: De Ramp van 11 september 2001, mogelijke oorlog en de angsten die mensen daardoor hebben.